транспортные услугы, перевозка грузов по всему миру грузоперевозки по Украине и миру

Аккредитация

 

 

 

 

Перелік документів для суб’єктів господарської діяльності України:

Особа, яка здійснює операції з товарами (уповноважена нею особа), для постановки на облік подає:

оригінали та завірені в установленому порядку копії таких документів:

юридичні особи:

  1. Довідка з органів статистики 
  2. ВИПИСКА з "Єдиного Державного Реєстру" оригінал + копія;
  3. Витяг з установчих документів, який підтверджує право провадити зовнішньоекономічну діяльність (копія витягу, завірена печаткою підприємства)
  4. Довідка 4-ОПП (копія);
  5. Ідентифікаційні коди + паспорти, оригінали + копії усіх осіб, вказаних у картці акредитації (директор, бухгалтер, уповноважені по роботі з митницею);
  6. Довідка з Банку про відкрити рахунки (копія);
  7. Облікова картка оригінал (якщо була акредитація);
  8. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (копія), або єдиного податку;
  9. Опис документів, завірений печаткою підприємства.